OFERTA

 • Protezy całkowite lub częściowe, akrylowe

- z zębami VITA

- z zębami IVOCLAR

- z zębami SUPER LUX

 • Protezy całkowite lub częściowe, akrylowe
- biofunkcyjna metoda ustawiania, zęby INTEGRAL

 • Protezy termoplastyczne FLEXITE

- z zębami VITA

- z zębami IVOCLAR

- biofunkcyjna metoda ustawiania, zęby INTEGRAL

 • Protezy natychmiastowe
 • Podścielanie protez
 • Korony akrylowe tymczasowe
 • Naprawy protez akrylowych oraz termoplastycznych
 • Szyny wybielające
 • Szyny nagryzowe
 • Szyny relaksacyjne
 • Szyny do pozycjonowania implantów
 • Szyny zapobiegające chrapaniu (wkrótce)
 • Ochraniacze dla sportowców
 • Pozycjonery
 • Wykonywanie dodatkowych wzorników i łyżek indywidualnych
 • Modele diagnostyczne/orientacyjne
 • Higienizacja protez

                                                        

News